Về
TiLa Logistics

THIẾU GIẢI PHÁP LOGISTICS? GỌI TILA – THA HỒ LỰA CHỌN
MỘT THƯƠNG HIỆU RA ĐỜI – cuối năm 1999, TILA

Là thời điểm các nhà cung cấp dịch vụ logistics như TILA vững tin bước vào thị trường trong nước

Là thời điểm ngành dịch vụ được khai sáng và phát triển bởi những chuyên gia như TILA và...

 Là quãng thời gian, kể từ khi đó, cho các trái tim và khối óc yêu nước Việt như TILA không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội Việt nam tiến tới hội nhập toàn cầu …

Cùng TILA ta thêm yêu nước VIỆT!

Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here