Quản lý


  • Các khóa huấn luyện nội bộ thường xuyên được tổ chức để mọi thành viên công ty trao đổi và xây dựng các kế họach, chiến lược làm việc cho các mục tiêu ngắn và dài hạn trong công việc.
  • Một sân chơi thoải mái, hòa đồng và vui vẻ giúp cho mọi thành viên công ty làm việc có năng suất hơn trên tinh thành ngày một yêu thích công việc của mình hơn.


Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here