Phương châm thực tiễn


Với phương châm ‘trân trọng truyền thống, sáng tạo hiện đại’, TiLa đề cao triết lý kinh doanh là góp phần xây dựng và phát triển xã hội và con người - từ đó  chăm chút cho quyền lợi nhân viên đã góp công sức cho sự tồn tại và lớn mạnh của công ty suốt gần hai mươi năm qua, đồng thời vô cùng trân quý, gìn giữ sự hợp tác lâu dài bền vững của các đối tác trong và ngoài nước cũng như sự tin cậy của rất nhiều khách hàng thâm niên thân thiết của mình. Thành viên của
Please upgrade IE 8+, Download here